zahradní-domky-vseobecne-podminky - Zahradní domky

Přejít na obsah

Všeobecné podmínky ke stavbě dřevěných domků

Vážený zákazníku,

 • Tímto prohlášením, volně souvisejícím s Návodem k montáži Vámi zakoupené chatky nebo domku, bychom se s Vámi podělili o několik informací:

 • Zboží musí být zkontrolováno do 14 dnů po převzetí.

 • Upozorňujeme na to, že dodávající firma nezodpovídá za zvlášť vzniklé náklady, které nastaly nedokonalou kontrolou před výstavbou.

 • Vyjměte dřevěné součásti z obalu 2 dny před výstavbou, aby se materiál přizpůsobil vlhkosti prostředí.

 • Nevystavujte materiál dešti ani přímému slunečnímu svitu.

 • Zkontrolujte podle přiloženého seznamu dílů, zda je zboží úplné a bez vady.

 • Zboží neuschovávejte ve vytápěné místnosti.


Dodávka:

Dodací adresa příjemce musí být dosažitelná pro nákladní vozidlo s celkovou nosností 12 tun.
Než spedici podepíšete dodací list, měli byste zkontrolovat zda souhlasí dodané zboží s Vaší objednávkou.  


Případné reklamace:

Pokud budou některé díly vadné nebo poškozené tak, že nebude možné bezvadné zpracování celého výrobku, bez prodlení se obraťte na dovozce prostřednictvím
e-mailové adresy.
My budeme Vaši reklamaci pečlivě zkoumat a postaráme se o to, aby byly potřebné díly co nejrychleji dodatečně dodány. Stížnosti ohledně materiálu nebudou akceptovány, pokud byl materiál již natřen.


Zákaznický servis:

Pro případné reklamace se v balíku nachází reklamační formulář:

 • Na něho uveďte Vaše jméno, adresu a telefonní číslo.

 • Číslo zboží a dílu, který reklamujete, s uvedením důvodu  stížnosti.

 • Úplně vyplněný formulář spolu s kopií dodacího listu zašlete poštou nebo e-mailem.


Údržba:

 • Venkovní nátěr  provádíme  po postavení stavby 2x.

 • Vnitřní stranu domku natřete alespoň každé tři roky minimálně vlhkost odrážejícím mořidlem.


    
Výstavba:

 • Držte se přesně návodu k výstavbě a výkresů.

 • Je důležité zhotovit pro domek pevné, rovné základy.


Příkladné druhy základů:

 • z betonové základové desky.

 • z dřevěných věncových trámů,

 • z betonových tvárnic  (popř.tzv:zámková dlažba)

 • z prefabrikovaných betonových nosníků.

Postarejte se o dostatečné větrání ve Vašem domku. Zajistěte, aby byl domek zakotven do základu nebo do terénu.

Přípustné odchylky jsou:

 • V dřevě pevně vrostlé suky.

 • Vypadlé suky o maximálním průměru 3 cm.

 • Zbytky po hoblování, kůra stromů na spodní straně střechy a prken podlahy, a to pod podmínkou, že lze pohledovou stranu lícovat a zpracovat.

 • Lehké zbarvení dřeva (nemá žádný vliv na životnost).

 • Trhliny, které nemají vliv na konstrukci.

 • Volné odkapávání pryskyřice.

 • Pootočení a zakulacení, pokud to při zpracování a výstavbě nemá negativní vliv.


Záruka:

Záruční lhůta je 24 měsíců. Ze záruky jsou vyjmuty následující vady,  které vznikají jako důsledek nevhodných skutečností:
nevhodně provedený základ pro stavbu

 • základ nerovný v příčné a v podélné ose

 • výstavba neproběhla podle návodu k výstavbě

 • nedostatečná údržba a nepoužití vlhkost odrážející barvy

 • nesprávná nebo neodborně položená střešní krytina

 • pevné sešroubování nebo přibití   pod sebou ležících  stěnových trámků, okenních a dveřních rámů

 • škody, které vznikly neodbornou přístavbou, vestavbou nebo přestavbou

 • případné seřízení oken a dveří způsobené sesycháním a sedáním dřevěné stavby jedná se o seřízení pantů oken a dveří.

 • seřízení  zavíraní kliky a zámků.

 • přírodní katastrofy nebo jiné násilné vlivy


  
Dále je třeba respektovat:

 • Vaše okna a dveře se standardně dodávají zasklené pravým sklem. Nelze však rozbitou tabuli skla reklamovat jako součást dodávky.

 • Váš domek musí být ukotven s odolností proti silnému větru.

 • Váš zahradní domek není standardně pojištěn. Proto doporučujeme provést tento úkon neodkladně po sestavení stavby. Informujte se u svého pojišťovacího makléře.


Důležité!

Možné příčiny případných problémů a jejich možné řešení:
a)
Tvorba trhlin ve stěně:

Dřevo žije a přizpůsobuje se střídavým povětrnostním podmínkám. Může se stát, že při extrémním suchu vzniknou mezi jednotlivými stěnovými trámky mezery. Pak je třeba postupovat následovně:

Krok 1:   odstraňte z vnitřní strany dveří horní lištu na rámu dveří a zjistěte, zda nad tím ležící stěnový trámek leží na rámu dveří.
Krok 2:   za účelem odstranění těsnosti  odšroubujte krycí lišty na vnitřní stranu rámu dveří a odstraňte dveře a rám dveří.
Krok 3:  zvětšete dveřní otvor pilou na horní straně o _x _ cm ( v závislosti na velikosti mezery, max. 1 cm)
Krok 4:  pokud stále ještě nelze mezeru odstranit, klepejte lehce gumovým kladivem nad rohovým spojem na střechu tak, aby se stěnové trámky dostaly do své
               původní polohy.
Krok 5:  dveře s rámem opět zabudujte a přišroubujte krycí lišty.
b)
Střešní prkna se vzdouvají:

Střešní prkna musí být připevněna dvěmi hřebíky v každém upevňovacím bodě (boční stěna a střešní vazníky). Pokud byl pro každý upevňovací bod použit jen 1 hřebík, mohou se střešní desky šikmo a směrem nahoru vydouvat.

c) Poškození péra a drážky

Je možné, že se péra a drážky prvků někde během přepravy částečně poškodí. Pokud je při montáži krytí mezi pérem a drážkou zaručené, nepředstavuje to důvod pro reklamaci. Lehké poškození péra a drážky nemá vliv na stabilitu domku.Příjemnou výstavbu Vám přeje firma NOMACOR Trade s.r.o.


Návrat na obsah